Lening Online
disclaimer

Disclaimer

De inhoud van de door Lening Online gepubliceerde en samengestelde pagina`s is ontleend aan betrouwbaar geachte bronnen. Voor de juistheid en volledigheid van de genoemde feiten, meningen, verwachtingen en uitkomsten staan wij niet in.

Lening Online stelt consumenten in staat om op eenvoudige wijze aanbieders van geldleningen met elkaar te vergelijken en informatie over de gewenste aanbieders te verkrijgen. Het is de verantwoordelijkheid van de consument om zich er van te vergewissen dat de producten en/of diensten en de aanbieders daarvan voldoen aan de door de betreffende consument te stellen eisen en verlangens. De gebruikers van de website Lening Online doen dat geheel op eigen risico.

Lening Online aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik maken van of vertrouwen op de door of namens haar verschafte informatie. De afhandeling van via Lening Online bij aanbieders gekochte producten en/of diensten komt geheel voor de verantwoording van de door de bezoeker geselecteerde aanbieder(s).

Links naar andere sites

De sites weergeven als zoekresultaten of sites waarnaar u wordt doorverwezen door Lening Online zijn ontwikkeld door externe partijen, waar Lening Online geen invloed op heeft. Deze andere sites kunnen hun eigen cookies naar gebruikers zenden, data verzamelen, of privé informatie vragen.

 


Aanbieder van de maand

 Voordelig en flexibel
 lenen bij Kredietdesk
 Gratis offerte!
 

©2007-2021 adResult BV  |  Meer over Geld: Mijngeld.Blog.nl  |  sitemap
Lening Online: eenvoudig alle geld lenen aanbieders vergelijken op basis van onafhankelijke consumenten beoordelingen.